Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website FAQ.CADdiscounter.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een aanvraag te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze eigen bestanden te laten verwijderen

Doel van de website

De website CADdiscounter is bedoeld om informatie te verschaffen aan de bezoekers omtrent CADdiscounter en zijn diensten. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

CADdiscounter stelt redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft CADdiscounter geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. CADdiscounter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij CADdiscounter of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CADdiscounter. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door CADdiscounter.